Whitepins

 
 
    Tento projet také patří do průzkumu účinnosti působení na diváky. Vašim úkolem je vybrat z několika párů obrázků ten lepší a za to dostanete ze začátku 2 € denně a později se můžete dopracovat až k dvojciferné částce. Párů obrázků se zobrazuje více, ale jen několik prvních se hodnotí za odměnu. Počet hodnocení a tím i výše odměny závisí na kvalitách respondenta, která je vyjádřena body (Mile). Do začátku dostanete 111 bodů a denně se přičítá jednak peněžitá odměna v eurech a také stejný počet bodů. Čím více bodů, tím větší počet hodnocených párů obrázků a tím i odměna za hodnocení. Platnost bodů je 90 dní, pak zanikají, což nutí uživatele stále k aktivitě. Vyplácí se na bankovní účet, PayPal nebo Skrill, ale až po 3 měsících.
    Provozovatelé programu o sobě tvrdí, že je financován z peněz pro průzkum trhu jednotlivých firem. Vás nestojí vůbec nic a za den mu stačí věnovat 2 minuty času a máte vyděláno. Proto se vyplatí jej zkusit, i když vyplácení výdělků není po tříměsíčním nuceném odkladu jisté, ale také není důvod domnívat se, že brzo skončí. Program je německý, ale stránky lze přepnout do angličtiny. V následujícím popisu jsou odkazy na anglickou verzi stránek.
 
 

Registrace

Kliknutím na odkaz na konci této stránky se dostanete na úvodní stránku programu. Klikněte na kterékoliv zelené tlačítko Sign up for free nebo Now register for free (bezplatná registrace) a otevře se vlastní registrační stránka. Registrace je běžná, ale má 3 odlišnosti:
  1. Heslo a email se neopakují. Proto si dejte pozor co zadáváte (zvláště u hesla, které není vidět si dejte pozor a zkontrolujte si, zda nemáte omylem nastavena velká písmena).
  2. Program nemá klasický zvací odkaz. Do okénka email address of your friend (adresa vašeho přítele) je třeba vložit email uživatele programu a dostanete za to 10 bodů. Po registraci a kontrole správnosti vám budou body připsány. Vložte sem prosím můj email: proklikptc@gmail.com    
Můžete vložit doplňková data charakterizující vaši osobu. Tato data lze později doplnit nebo změnit.
 
 
    Registrace se odešle kliknutím na tlačítko Register (zaregistrovat). Obratem dostanete potvrzovací email, kde je třeba odkliknout potvrzovací odkaz a tím ověřit svou existenci. Budete přesměrování do programu a můžete začít vydělávat.
Z jedné internetové adresy IP může být údajně zřízeno několik účtů pokud mají různé emailové adresy a jsou řádně ověřeny kopiemi vlastních dokladů registrovaných osob. Nikdo se nesmí přihlašovat sám pod sebe (se stejnými emailovými adresami). Pro připisování eur na účet je třeba po registraci vyplnit první a druhou stránku v kartě My Profile (osobní údaje), jinak nic nedostanete a po 10 dnech může být účet zrušen.
    Po registraci je třeba ověřit totožnost. Na kartě osobních dat 1 (Personal Data 1) vyplňte údaje. Vpravo dole je zelené tlačítko Verifizierung hochladen (odeslání ověření). Po kliknutí na něj můžete vložit a odeslat na svém počítači uložené fotokopie dokladu s fotografií (občanský průkaz líc i rub, pas, řidičský průkaz...) a faktury nebo jiného dokladu s uvedením adresy (fotokopii výpisu z bankovního účtu, účtu za telefon, elektřinu... nebo kopii elektronicky zaslané faktury z nákupu nebo jiné platby na internetu). Tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce. Pro snížení velikosti souborů použíte kompresi do formátu .jpg nebo .png. Tuto kompresi umí každý grafický editor. Na kvalitě moc nezáleží, stačí když budou čitelná data. O úspěšném doručení budete informováni na nové stránce. Samotné ověření trvá delší dobu, může se protáhnout i na déle než týden. Pokud nezašlete doklady, budete o ně zhruba po měsíci požádáni emailem se žádostí o ověření totožnosti. Na adresu uvedenou v dopise (info@whitepinsplus.com) zašlete fotokopie dokladů. Pro snazší identifikaci nezapomeňte také uvést svou přezdívku v programu. Po odeslání dokladů další stlačení odesílacího tlačítka otevře stránku s potvrzením odeslání, kde je také výše uvedená emailová adresa pro případné doplnění dokladů nebo zaslání nových.
 
 

Hodnocení obrázků

    Po přihlášení do programu se dostanete na stránku svého účtu My Account. Zde máte v tabulce přehled odpracovaných dnů, aktuální počet bodů připsané body a peníze pro jednotlivé dny. Po 90 dnech zde uvidíte i výběry a stav konta v eurech. V tabulce vpravo si můžete spočítat, jak se vaše příjmy zvýší zakoupením balíčků bodů. Protože nejlacinější stojí 85 €, asi jej přinejmenším ze začátku nikdo ze zdejších čtenářů nekoupí. Pod tabulkou najdete odkaz na hodnocení obrázků Daily Overview (denní zobrazení). Pod červeným X klikněte na do you work! (k vaší práci). V nově otevřeném okně zadejte znovu své přihlašovací údaje a klikněte na LOGIN (přihlášení). V další stránce klikněte na obrázek, který se vám více líbí. Oba obrázky můžete také zamítnout kliknutím na tlačítko BEIDE SCHLECHT (oba špatné) na spodku mezi obrázky, ale v tomto případě nedostanete odměnu a bude vám za ně nabídnuta jiná dvojice. S hodnocením nespěchejte, ať si program myslí, že nad tím uvažujete. Podle vaší kvality zhodnotíte všechna dostupná porovnání a můžete pokračovat dále, ale již zadarmo nebo stránku zavřít. Ukončení placeného hodnocení je oznámeno nápisem Děkuji... (Vielen Dank...) nad obrázky, počet zbývajících hodnocení je v položce TODO: (zbývá) v horní liště nad obrázky. Po novém načtení svého účtu White Pins uvidíte odsouhlasení hodnocení ve formě zeleného zatržítka a druhý den se do tabulky přičte získaná odměna. Kliknutím na odkaz Logout (odhlášení) vpravo nad tabulkou se odhlásíte.
    Pokud se z jakéhokoliv důvodu (porucha, údržba...) nemůžete přihlásit ke svému účtu, můžete plnit denní úkoly přímo ze stránky porovnávání, na kterou se přihlásíte z adresy https://www.whitepins.com/user/sign_in.
 

Odměňování

    Po řádném přihlášení s vyplněným přihlašovacím formulářem dostanete pro začátek 111 bodů. Těm odpovídají 2 € a 2 body za denní hodnocení dvou párů obrázků, které se přičítají. Po dosažení 170 bodů jsou za porovnání tří párů obrázků 3 € a 3 body a postupně cena a počet stoupá. Později dostáváte také prémie za věrnost. Například po dosažení 322 bodů se zvýší počet porovnání na 5, ale dostanete za jejich posouzení 6 € a 6 bodů a prémie se s dalším růstem bodů také postupně zvyšují. V kartě tabulky se přidání prémie projevuje skokovým nárůstem denních bodů o 2.
    Za registraci referrala (uvedení vaší emailové adresy) dostanete 25 bodů, referral získá 10. Body se připisují po vyplnění 1. a 2. stránky osobních dat v kartě My Profile (osobní údaje) a po kontrole a ověření registrace většinou do jednoho dne. Ověření ale trvá podstatně déle. O získáni referrala jste informování emailem a také se objeví ve vašich osobních údajích v kartě Recommended a Friend (doporučení přátelé), kde je jeho emailová adresa a stav (ověřen-neověřen, nepotvrzen email...).
    V kartě Mileshop (obchod s body) lze nakupovat balíčky bodů nebo zboží za které dostanete jako prémii také nějaké body. Platit za nákupy musíte ze svého.
    Další body můžete získat za jiné činnosti, například za vyplnění osobních dat v kartě My Profile.
    Ke změně dojde po 90 dnech. 91. den se odečtou body kterým po 90 dnech skončila platnost (většinou 111 bodů získaných po registraci nebo 131 či 141 pokud jste současně vyplnili svá data a provedli ověření) a tím se sníží i celkový stav bodů. Nijak to nevadí protože při pilném plnění úkolů budete mít stále více bodů než na začátku (přes 300). Nadále se denně odečítají všechny body získané před 90 dny od jejich připsání (včetně bodů za balíčky a referrali, ať pracujete nebo ne), ale přesto jejich počet roste, protože denní výdělek je větší než odečtená částka. Tím se celý projekt stabilizuje a brání se nekontrolovatelnému růstu zisku. Současně se uživatelé motivují k pravidelnému hodnocení a tím k růstu jejich kvality.
    Podstatné je, že nyní můžete vybírat vydělaná eura na váš účet vedený u White Pins+. Pod odkazem na hodnocení se nadále bude zobrazovat částka připravená k výběru Your next Payment (vaše příští výplata) a velikost výběru pro příští den si zadáte v procentech denního výdělku volbou z nabídky Tomorrow's Payment in % (zítřejší platba v procentech). Zaškrtněte souhlas s převodem nevyplaceného výdělku na body a uložte kliknutím na save pro trvalé nastavení požadavku. Samozřejmě jej můžete kdykoli změnit a nový stav uložit. Vybíraná částka se zaokrouhluje na celá eura dolu. Maximálně tedy můžete požádat o celý denní výdělek. Vybírejte s rozvahou, spolu s penězi se odečte i stejný počet bodů jako vyplacených eur, tak ať vám body neklesnou pod 111, které jsou nutné pro umožnění hodnocení obrázků. Z vašeho účtu u White Pins+ se bude automaticky vyplácet po dosažení částky 50 € na bankovní účet nebo bez zadaného minima na PayPal dvakrát v měsíci 5. a 20. na váš účet nastavený v osobních údajích. Poplatek za převod je paušálně 5 € nebo při vyšších nákladech podle skutečnosti. Platí-li nějaké výplatní minimum pro Skrill nevím. Peníze na účet dorazí za jeden až dva dny nebo později podle doby nutné ke zpracování platby. Pokud se na vás bude vztahovat výplatní minimum a částka jej nedosáhne, budou peníze odesílány automaticky v následujícím termínu po dosažení výplatního minima.
    Na kartě Table (tabulka) máte přehled zisků na rok dopředu. Můžete si sem zapsat dosažené bonusy a výběry a uvidíte jejich vliv na výdělek. Prvé dva dny nelze vkládat do tabulky dodatečně získané body. Pokud ihned vyplníte své osobní údaje a ověříte totožnost, můžete si získané body připsat až třetí den. To způsobí, že nebudou souhlasit data v tabulce a ve skutečnosti v 91 a 92 dnu, kdy se natvrdo odečítá jen 111 a 2 body. Nijak to nevadí, protože další dny se stav vyrovná a toto připsání nemá vliv na bezprostřední velikost počtu porovnání v začátcích používání programu.
 
 
 
Upozornění: Některé položky nebo karty nemusí být dostupné v anglické verzi. Pokud se něco nezobrazuje ani v německé verzi (například se nerozbalí tabulka osobních údajů), použijte jiný prohlížeč.
 
 
    K programu existuje česká facebooková skupina https://www.facebook.com/groups/662787637151054/, která je dobrým zdrojem informací.
    Kdo má raději jednoduché obrázkové návody, může se podívat na tento výborný česky komentovaný návod vytvořený Milanem Vodákem. Stručně uvádí výhody a nevýhody projektu a provede vás od registrace až po kontrolu splnění úkolů.
 
 
    V současnosti nemohu tento projekt osobně posoudit, protože jej nepoužívám dost dlouho, ale platby v Česku jsou již potvrzeny výpisy z bankovních účtů. Tříměsíční pozdržení výplat může být stabilizační prvek stejně jako trik pro zajištění hodnocení zdarma. Ani potvrzené vyplácení ještě neznamená, že se bude vyplácet za 3 měsíce a dále. Ať tak či onak, i přes poněkud složitější způsob výběru výdělků, tento projekt od nás opravdu nic nechce a i čas, který mu musíte věnovat, je přinejmenším ze začátku minimální. Není proto žádný důvod nezkusit jej. Alespoň se bude na co těšit a můžete si hrát s tabulkou výkonů a promýšlet své vyhlídky.
    Pro případ registrace nezapomeňte uvést můj email proklikptc@gmail.com
 
 
 
 
 

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena. kEchi | Proklik.webnode.cz | Na tomto webu nejsou umístěny žádné filmy,hudba ani seriály,ale pouze odkazy na weby kde jsou uložené.

Prace,práce,domaci prace,vydelky,privydelky na internetu,vydelavat,provize,partner,spoluprace,registrace odkazu,vymena odkazu,prace na doma,registrace,domaci práce internet,prace smlouva,marketing,domaci prace nabidka,partnersky program,provize,provizni systemy,registrae prace.Výdělek na internetu,online,mp3,mp3ky,download,mp3 download,serialy online, serialy,himym,the simpsons, simpsnovi,klikačky,emailovky,scam,ptc,ptr,paypal,alertpay,libertyreserve,klikny,vydelek,výdělek,vydelek na netu,výdělek na netu,vydeleknanetu,peníze,Důkazy výplat,výplaty,důkazy,proof,earnmoney,finance,financial,zvýšení návštěvnosti,csklik,neobux,incentria,incrasebux,buxism,Fazole,TrekPay,AdvertClick,BuxMatrix,ClixSense,OnBux,Cashium,Mycubie,CubieClix,proklik,klik,PtcXel,MoneyBux,peníze z internetu,penízenanetu,peníze na internetu,výdělky,výdělky online,vydělávej,cash,linkgrand,zarobok na internete,vydělávej,20dollar2surf,G1Barre,SunnyPtp,surfbary,manualsurfy,autohitsy,autosurfy,scam list,matrix,placené emaily,výdělek PTC,výdělek PTR,výdělek prostřednictvím internetu,práce,brigáda,brigády na internetu,job na netu,job na internetu,okamžitě vyplácející klikačky,best ptc site,instant sites, make money, online business, paid to click, trusted sites, alertpay, proofs, work at home, network, instant ptc sites, proklik, proklik reklama, cena za proklik